Bra Ekonomiavdelning = Bra Marknadsföring

Ekonomiavdelningen har fler roller än att hålla koll på siffror och kassaflöden. En Ekonomiavdelning är också en viktig Marknadsföringsavdelning. Varför ?

Jo därför att personalen har mycket kontakt med både kunder, leverantörer samt banker och om denna avdelning fungerar bra, ger god service och information, så är detta en viktig del i företagets totala marknadsföring. Då det hjälper till att skapa förtroende och goda långsiktiga relationer med både kunder, leverantörer och banker. God information internt ger också företaget hjälp med internmarknadsföring så anställda känner sig trygga och i sin tur marknadsför bolaget mot familj, vänner samt eventuella nya medarbetare.

Kommentera