Bra vs. Bättre Ekonom

Business controller Produktionscontroller Ekonomichaf Personaluthyrning

 

Det finns många Ekonomichefer och Controllers som är duktiga i sitt arbete och som levererar sina månadsrapporter med god kvalitet, kan Debet och Kredit i sömnen, men vad skiljer en duktig Ekonom från en bättre Ekonom?

Det gäller att se igenom siffrorna dvs. att analysera dem och då inte bara när det ser dåligt ut. Även bra siffror kan faktiskt vara dåliga och dölja stora problem/kostnadsbesparingar. Det är här man skiljer ut det bra och de bättre, då det gäller att ha förståelse för verksamheten och omvärldsfaktorerna som styr resultatet. Det räcker inte att bara granska, man måste ha rätt känsla också. Detta är inte något man lär sig i skolan, då detta är en egenskap man har eller inte har och om man har den så går det bara att utveckla den genom erfarenhet.

Man måste tänka självständigt. Ett exempel kan vara att man ser att en KPI inte levererar vad som var tänkt, när så är fallet gäller det att kunna motivera detta och få till en ändring så att man uppnår syftet med KPI:en, dvs. vad var det man ville mäta?

Att vara social är också en viktig framgångsfaktor. För det är nyckeln till att få information och därmed veta vad som händer runt om en, att bygga upp ett stort nätverk är också viktigt inte bara för att få information, nätverket är också mycket användbart då man behöver få bolla idéer, har problem som behöver lösas snabbt osv.

En bättre Ekonom måste också vara en duktig Säljare, för i slutändan så handlar det om att sälja in sina siffror och analyser, skapa förståelse, få medarbetare att lägga energi på prognoser, förhandla fram bra avtal med Banker, Försäkringsbolag, förhandla fram bättre betalningsvillkor hos leverantörer om/när detta behövs.

Kommentera