• Controller
  • Hyr

En bransch i tillväxt - Interim Management

Den tillfälliga chefen kan stanna i ett halvår eller ett år, reda upp problem eller genomföra förändringar i ett företag. Marknaden för interimchefer har fördubblats de senaste åren, enligt folk i branschen, och konkurrensen mellan företag som förmedlar ledarjobben ökar. Det är medvind för interim management. Marknaden för att ta in tillfälliga ledare och specialister sägs växa, och detkan vara en fördel med tillfälliga chefer för företag i kris eller under förändring.– Det är en pågående och djuplodande förändring på gång, säger Janeric Peterson, vd för och grundare av NordicInterim som har funnits i fem år.Interimchefen är normalt egen företagare och har en oberoende ställning.– Det som var en nödlösning från början har blivit en accepterad och smart lösning för att komplettera traditionellrekrytering, säger han. Många interimchefer är 50-plussare som vill jobba på ett annat sätt, och de har en kompetenssom överträffar den företaget skulle få vid en fast rekrytering.Eftersom erfarenhet är ett måste för en interimchef, har de flesta åtminstone 15-20 års erfarenhet från chefsjobb.Företaget Senior Work vill att deras konsulter ska ha mer än 25 års erfarenhet som ledare eller specialist.Arbetet som interimchef är tacksamt, man kommer in utan historisk belastning, kan analysera och ta beslut på rentaffärsmässiga grunder och behöver inte ägna sig åt politik. Den tillfällige chefen har inga personliga band till de anställdaoch vågar fatta de beslut som behövs, även de obekväma.Fördelningen män/kvinnor i branschen ligger än så länge på cirka 75/25, men Janeric Peterson tror att det heltnaturligt kommer att successivt bli fler kvinnor.– Än så länge finns det inte så många seniora kvinnor med chefskompetens och det speglar ju hur det har sett ut iarbetslivet men framöver kommer det att bli fler kvinnor med chefs- och specialisterfarenhet som passar för uppdragen,påpekar han.Nordic Interim har haft en kraftig tillväxt sedan starten för fem år sedan, men i år har Janeric Peterson noterat atttillväxten har avstannat något, och rör sig mer i sidled.– Vi trodde det skulle bli ett större sug när ekonomin gungar, men det behövs mer klarhet vart konjunkturen är på väg,företagen avvaktar för närvarande och håller hårt i pengarna.Jan Lövqvist, vd för och grundare av företaget Interim Management som har funnits sedan 1993, instämmer i attbranschen har vuxit de senaste åren i Sverige, och tror att det kan bli en ännu bättre marknad i besvärliga tider.– Det är en trygg rekrytering, det är flexibelt för företaget och företaget får en överblickbar kostnad.Jan Lövqvist har sett en ny trend i att interim management har ökat mycket i offentlig sektor de senaste åren.Ann Persson-Grivas har två års erfarenhet av interim management men är nu anställd som försäkringsdirektör påFörsäkringskassan, ett jobb hon blev headhuntad till.– Men "anställningsformen" interim är jag väldigt positiv till eftersom det ger väldigt goda möjligheter att verka inomflera företag och industriella sektorer samt att få utnyttja sin erfarenhet maximalt, säger hon.– Företagen lämnar det långsiktiga nu i tuffa tider och det blir kortare perspektiv och planeringshorisont nu, medkortsiktiga lösningar, säger Thomas Nyberg, grundare till Insight Lab som jobbar med chefsutveckling. Interimmanagement blir en brygga över tills man fått fast mark i företaget. Källa: svd.se/naringsliv/jobbet/interimchefer-en-bransch-i-tillvaxt_2687595.svd
 

Vad tycker Du...

är viktigast när du söker en konsult ....
 

Copyright © 2013 Personaluthyrning - Interim Management - Ekonomichef - Controller - Bemanningsföretag - Sverige - Danmark - Norge - Polen - Baltikum

Bemanning ekonomi Bemanningsföretag Personaluthyrning Chef att Hyra Innehåll Interim Management
Controller Ekonomichef Ekonomiansvarig Redovisningschef CFO Ekonomidirektör Sitemap Personaluthyrning
Redovisningsbyrå Malmö Lund Skåne